Tag Archives: identitás

Mi a magyar

1939 őszén Mi a magyar? címmel tanulmánykötet jelent meg Szekfű Gyula szerkesztésében. Ugyanezzel a címmel most tizennégy esszét gyűjtött kötetbe a Habsburg Történeti Intézet és a Rubicon Kiadó, mások mellett olyan neves szerzők tollából, mint Ormos Mária, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc, Kányádi Sándor, Kornai János. „Valami normafélének szántuk” – írta az 1939-es kötet bevezetőjében Szekfű.

Szubszidiaritás

A mostani európai „káoszban” az az egyetlen jó dolog, hogy újra fel kell tennünk a kérdést: kik is vagyunk mi, európaiak.

Újraeredés

Mámmeg Egyiptomból származunk. “A magyar elnevezés az „íme agy a úr” rövidítésből származik, egy tudós népről van szó, mely utóbb a Kaukázus környékén élt.”

Ősmagyar

A föld legkülönbözőbb primitív és archaikus népeinek fennmaradt monda és mítoszvilágát vizsgálgatva azt láthatjuk, szinte mindegyiküknél tapasztalhatóak bizonyos elemek, melyek közösek. Ezek az elemek olyan motívumok, melyek közös tulajdonsága a képtelenség.