Sziriuszi mesék

Megpróbálom komolyan venni ezt a sziriuszi históriát. Elvégre vannak tudományos feltételezések. Az UFO-król nem is beszélve. Szóval, bármi megtörténhet(ett)…

Az emberek azóta vadultak el, hogy itt jártak a sziriusziak. A sziriusziak azért jöttek, hogy lakható, új világot keressenek fajuk számára. Egyenesen a dogonoknál szálltak le. Nyilván azért, mert a dogonok civilizációja igen reményteljes lehetett.

A dogonok napközben vadásztak, gyűjtögettek, esténként pedig a sziriusziakkal együtt üldögéltek a tűz körül. A sziriusziak öt perc alatt megtanulták a dogon nyelvet és így saját nyelvükön meséltek a dogonoknak más világokról, a nagy bumm-ról és a húrelméletről. Ami igen jól jött a dogonoknak felajzásilag. A dogonok pedig mindent megjegyeztek. Indulás előtt a sziriusziak és dogonok közös közleményben rögzítették a sziriuszi és dogon fajok megbonthatatlan örök barátságát. A közleményt azután aranylemezekre ratifikálták.

Hazafelé a szíriusziak a lemezeket szétszórták a világban. A dogon civilizáció pedig rohamos fejlődésnek indult, hatalmas városokat építettek és őrizték a tanítást.

A dogonok szerint a sziriusziak így jöttek üldögélni a tűz körül.

 

 

 

 

 

Úgy látszik, nem akartak egy levegőt szívni a földiekkel. Ennek csak egy magyarázata lehet: a földi levegő összetétele nem volt alkalmas a számukra. Ha pedig fajuk számára kell alkalmassá tenni a bolygót, ezen bizony változtatni kell. Invázió nélkül, korlátozott technikai felszereléssel ennek csak egy módja látszott kivitelezhetőnek. Rá kell venni a földieket, hogy maguk végezzék el. A sziriusziak nem maradhattak sokáig, de néhány sziriuszi itt maradt, hogy végrehajtsa a küldetést. Vezetőjüket úgy hívták, hogy Hám. A többiek neve nem maradt fenn. A dogonok csak vonogatják vállukat és azt ismétlik “noname” . 

Hám indította útjára a párokat. -“Ti nyugatra indultok, ti északra, ti ketten pedig keletre.”- Éppen dél volt, így arra nem ment senki. A sziriusziak elindultak a lakott világokba, hogy sokasodni kezdjenek. Hám azonban a dogonokkal maradt, üldögéltek a tűz körül és rajzolgattak a porba. A dogonok sziklába vésték a nagy tanítót, és azóta is büszkén mutogatják az odatévedő szervezett turistáknak. Ábra: Hám.

A sziriuszi kolóniák életfeltételeinek megteremtése érdekében a “nonemeknek” két alapvető feladatot kellett végrehajtaniuk: a légkör összetételének megváltoztatását és egyidejűleg a emberek számának jelentős csökkentését. Tevékenységüket azonban nehezítette megjelenési formájuk. Hogy feltűnés nélkül elvegyüljenek az emberek között, elsősorban megfelelő fejvédőkre volt szükségük légszűrőik és kommunikációs eszközeik elrejtésére. Ezek segítségével illeszkedtek környezetükbe. Az idők során változatos, a kornak megfelelő búrákat sikerült kreálniok.

 

Ám, a tökéletes nonem fejvédő a huszonegyedik század hajnalára alakult ki. A nonem itt már nem csupán egy másság, hanem egész filozófia. A nonemek már majdnem az egész bolygót uralják. Komoly befolyással rendelkeznek a világ parlamentjeiben.Ha nem szándékaik szerint alakulnak a dolgok, a vezér csak ennyit mond: No, nem…és a csapat kivonul.

Ezt nevezik egyes szubkultúrákban konstruktív (avagy alkotó) ellenzéknek. Bizonyos vélekedések szerint a sziriusziak korábban már jártak a Földön. Mérhetetlen csodálkozással tapasztalták, hogy a földieknek fogalmuk sincs a globalizációról. A közvetlen beavatkozás nem volt megengedett, így a sziriusziak hosszas tanácskozás és töprengés után végül úgy határoztak, hogy márpedig a globalizáció nélkülözhetetlen. És itt hagyták az embereknek a kereket. És az emberek azonnal megértették jelentőségét és kulturális fontosságát, és haladéktalanul, rendeltetésének megfelelően használni is kezdték.

Figyelmeztetés: Az iromány most következő hivatkozásai csak 18 éven felülieknek ! – az írás a hivatkozások nélkül is közel teljes értékű, már ha ez a jelző esetünkben egyáltalán alkalmazható.

A sziriusziak szaporodási módjáról nincsenek ismereteink. A szaporodás kézenfekvő útja a földiekkel való párosodás lett volna. A földieken nem múlott a dolog, bizonyos női egyedek bizonyos körülmények között bármiféle<span style=\”color: #ff0000;\”><strong>&nbsp;<a href=\”images/img_286.jpg\” target=\”_blank\”>hengeres</a> </strong></span>tárgyat képesek voltak befogadni, aminek a hőmérséklete megközelítőleg harminchét C fok volt. De a nonemek erre elég sokára jöttek rá, addig mindenfélével próbálkoztak. Ezekről a próbálkozásokról azután mindenféle legendák terjedtek el, néhányat a szájhagyomány, másokat bizonyos művészetek örökítettek tovább. Ilyen volt például az aranyeső eset. Végü robotokrabízták a dolgot.

A fegyverfélék egy másik hasznot is jelentettek. Meghatványozódott a különféle állatok gyilkolása is, főként élelemszerzés okából, de csak passzióból is. És ez jól jött a nonemeknek. Eljövendő kolóniáik számára az állatok szükségtelenek voltak, táplálkozásuk csupa “E” típusú szintetikumból lévén az állat, mint olyan, csak feleslegesen foglalta a helyet. A növényekkel nagyjából ugyanez volt a helyzet. A fotoszintézis miatt pont fordítva “működtek” mint ahogy arra a nonemeknek szüksége lett volna rá, feleslegesen sok oxigént termeltek. Ahhoz, hogy a nonemek sisak nélkül használhassák a bolygót az oxigénszint radikális csökkentésére volt szükség. Hogy mekkora hibákat követtek el eme igyekezetükben, valójában túl későn derült ki.

Az égtájakat a földiektől tanulták a kiriusziak. (Az univerzumban nincsenek égtájak.) Akácsak az egészen önkényes földi időszámítást. Valójában egy kiriuszi műhold navigálta őket.

A nonemek szaporodás egy már érzékelhető stádiumában azonban kínos felfedezést tettek. A földiek a kelleténél gyorsabb ütemben szaporodtak. A nonemek egyik szeme sírt, a másik meg infravörös volt a sírástól. A földiek ugyan gyorsabban szaporodtak, de nem elég gyorsan, hogy éhen haljanak. Márpedig a nonem kolóniák számára a földi populáció minimálisra csökkentése a kívánatos, csak annyi kell maradjon, amennyi a kolóniák szükségleteit majdan ki tudja elégíteni.

S, bár fűt fát ígértek az embereknek valamiféle technikai civilizációról, végül is először azokat az ismereteket adták át, amelyek a leghatékonyabban elősegítik, hogy az emberek megöljék egymást. Az un. homo ludens pedig imádta ezt a játékot. Vadat ölni és megenni, az egy dolog, de egymást ölni és nem megenni…az élvezet. A világban szétszéledő nonemek közül a keleti csoport érte el elsőként Amerikát. Vad népeket találtak ott.

Nyersen ettek mindent. A sziriusziak látták, hogy ha így megy tovább, sohasem valósul meg Hám teremtő álma, az a civilizáció, amit a burgerek hozhatnak csak létre. S, mert a Hám-burger az önpusztító civilizáció letéteményese, haladéktalanul megfogalmazták a Sületlenségi Nyilatkozatot.

Burgerek azonban csak csak bizonyos technikai civilizáció fennállása esetén képződnek, ezért a nonemek elindították a nagy ipari forradalmat. Ezzel hatalmas lépést tettek a bolygó – a sziriusziak számára megfelelő – átalakítására. A nagy ipari forradalom célja a légkör metán és széndioxid tartalmának növelése, megfelelő méretű ózonlyuk előállítása a sziriusziak számára nélkülözhetetlen kozmikus sugárzás befogadására, az oxigéntemelés visszafogása volt. Meg mellékesen a háborúk, hogy fogyjon a földlakó. A gépi szaporodásnak köszönhetően a nonemeknek nem kellett bajlódniok a vérvonallal. A patronba töltött génanyag a domináns sziriuszi alaptulajdonságokat örökítette. S, bár a hivatalos földi időszámítás kezdetétől eltelt kétezer év alatt a nonemek külsőre a megtévesztésig hasonlítottak egy földi egyedre, bizonyos tulajdonságaik szemernyit sem változtak.

Egy nonem például sohasem végez un. “kétkezi” munkát, vagy bármi olyasmit, ami földi értelemben érték előállításnak nevezhető. Egy nonem legfeljebb “vállalkozik”, alapít, küldetéstudata van, kinyilatkoztat etc. Látszólag vallásosak, bibliájuk azonban valójában a Kamatszutra. Köreik zártak, kirekesztőek. Döntéshozataluk egyszerű, a számukra kedvezőtlen kérdésekről nyílt szavazással, egyszerű kézfeltartással döntenek. <strong><img src=\”images/szavaz.jpg\” alt=\”szavaz\” /></strong></p>\r\n<p style=\”text-align: justify;\”>

A földi kultúra gyakorlatilag nem érdekelte a nonemeket. Sohasem olvastak. Még akkor sem amikor már jelentős pozíciókat foglaltak el a bolygó életében és szervezeteiben. Megnyilvánulásaikat, politikai beszédeiket kommunikációs robotok közvetítették, ezek írták, olvasták fel ezeket, a nonem csak állt a pulpituson egy csomó üres papírral a kezében, mozgatta a száját és hadonászott. Volt még pár , kimondottan média kommunikációs célokra kifejlesztett biorobotjuk. Ezek az élethű robotok bármilyen típusú riporteri kérdésre kizárólag az előre beprogramozott válaszokat adták. A keresztkérdések és a lényegre szólító figyelmeztetések azonban kisebb nehézségeket okoztak működésükben, ilyenkor visszacsatoltak a program elejére&nbsp;és újrakezdték. )</p>\r\n<p style=\”text-align: justify;\”><img src=\”images/csepi.jpg\” alt=\”csepi\” />&nbsp;&nbsp; <img src=\”images/komrobi.jpg\” alt=\”komrobi\” />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=\”images/dft.jpg\” alt=\”dft\” width=\”54\” height=\”74\” /></p>\r\n<p align=\”justify\”>

Nem csoda teljesen elkerülte figyelmüket egy jelentéktelennek tartott újságban közölt cikkecske utolsó bekezdése, mely így hangzott: „Most olvastuk egyébként, hogy egy tehén naponta kétszáznyolcvan liter metánt enged szabadjára a beleiből, s ebből következően a világ tehenei inkább vádolhatók az üvegházhatás előidézésével, mint az erőművek vagy a gépkocsik. Az ember tehát maga szeretné a világot tönkretenni, de hiába, ott állnak mögötte a marhák, és lefingják az égről a csillagokat.”

Ha olvasták volna, rájöhettek volna, hogy a marhákat a lehető legtovább életben kell tartani, nem pedig felzabáltatni a burgerekkel. Csak egyetlen földi helyen tisztelték szentként a marhát, ám a nonemek nem találtak idejében oda. Ha odatalálnak, az indiánok ma is békében öldökölik egymást és a bölényeket, a föld pedig metánlángocskákkal megvilágított halottak-napi temető idilli képét mutatja.

A földieknek azon időszámítása szerint, melyben igen találékonyan ötvözték a bolygó megfigyelt mozgását egy másikéhoz képest, valamint egy minden fizikai realitást nélkülöző , Teremtésnek nevezett pontot az időben…amit a Teremtés óta eltelt idő egy bizonyos pontjától visszafelé számítottak ki…vagy valami ilyesmi…na mindegy, szóval az időszámításnak nevezett különös mutatvány állítólagos huszonegyedik századának (mínusz háromszáz év) elejére, a sziriuszi invázió kezdetéről kézzelfogható bizonyíték látott előhívóoldatot. Egy Razzo nevű öreg sportfotós, a pályán zajló dögunalom helyett a nézőteret pásztázta kamerájával, némi kulturális vetélkedő reményében . Ám amikor csüggedten ölébe eresztette a szerkezetet, az reakcióba lépett egy már ott tartózkodó sörös dobozzal, ritka pornográf jelzőket és kívánságokat csalva elő Razzo papa tanult emlékeiből. A “hinnye azt a..” kezdetű rigmus után Razzo papa úgy döntött, hogy hazafelé veszi az irányt, ilyen mérsékelt zsidózásból ma már úgy sem lesz igazi forradalom.

Setétkamrájában azután próbálta menteni ami még menthető. Kiakasztotta a képeket száradni, s originált sörös dobozok után nézett és tévét. Amikor másnap(osan) reggel leszedte az előhívott képeket, csak egyetlen valamire valót talált közöttük, ettől azonban megrémült kissé. Bár maga is hallott a kiriuszi jelenlétről szóló mindenféle összeesküvés elméletet, nem nagyon hitt ezekben. De az egyszerű nép ajkán tovapusmogó sejtelmek leírásai kísérteties egyezőséget mutattak a kezében tartott képen látottakkal. Semmi kétség. Az invázió elkezdődött.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük