Muzsaj

“Amikor pedig a Turul születése után háromszázkilencven esztendővel a rómaiak ura elrendelte, hogy mindenkinek Saul tanítását kell követnie, a szkíták vezére Csörsz, aki akkor az Aranyos Szegletben lakott elkészítette a Szent Koronát. A Törvényt, amelyben a Világ Világossága lakozik, hogy megőrizze az Igaz Tanítást és az Aranyos Szegletet.Ennek a kagánnak az ivadéka volt Bars Úr, kit sorsa a Nyugati Tenger szigetére vetett, kinek szívét megmérgezte Saul tanítása, s aki a Vörös Sár Kán zászlaja alatt vitézeivel sokáig kerestette a szent ereklyét, amelyben a Világ Világossága lakozik, s amit ő Grálnak nevezett. Az azonban akkor már Etele, a hun kagán birtokában volt. Amikor pedig a Rómában lakó Szilveszter birtokába került, az, és Ottó, a császár megrongálták, hogy elveszítse erejét, mivel rájöttek, hogy kinek szívét megrontotta Ármány, az használni nem tudja, és így adták át Vajknak. Azért pedig, hogy az Igazság soha ki ne derüljön, hogy a Szent Koronát, amely a Törvény az Aranyos Szeglet fölött, soha helyre állítani ne lehessen, valódi hatalmát vissza ne kapja, az ősi könyveket Gellért püspök akaratából mind elégették, ami akkor a magyarok birtokában volt. A mai Szent Korona tehát nem más, mint a Grál roncsa, ámbár még mindig nagyobb ereje van, hogysem azt halandó ember gondolhatná.\” (ilona könyve…)

Mindig tudtam én, valami nem stimmel ezekkel a szent rablómesékkel. De jó darabig nem tulajdonítottam jelentőséget annak, hogy lehet-e valamiféle valóság alapjuk. De hát Schliemann is megtalálta Tróját. Azután egy nap eszembe került egy régi újságcikk, amely futólag említést tett egy vidéki tanárember és önjelölt régész felfedezéséről.

Gondolom, mindenki előtt ismeretes a Seuso kincsek körüli hercehurca. A leírások azonban – jellemzően – főként az ezüst tárgyakkal foglalkoznak. Egy bizonyos jelentéktelennek látszó felfeszített, deformált óndobozkáról azonban nem esik egy árva szó sem. Ott is maradt a lelőhelyen, míg egy hajléktalan be nem gyűjtötte, s el nem kótyavetyélte a helybéli színesfém begyűjtőhelyen. A dobozka egy középiskolai történelemtanár és amatőr régész, a szlovák származású dr. Kutak Odó-hoz került.

Egészen prózai okokból. A doktor vékony ónlemezkékből egy patikamérleg segítségével érméket állított elő parkolóautomaták és egyéb súlyérzékeny szerkezetek számára, kizárólag saját használatra. Amikor a dobozkát feldarabolta, egy szakadt vászondarabkát talált benne. S, mert érdekes jelek sorakoztak rajta, hát betette a nagy Révai Lexikonba , hogy kisimuljon. Néha elővette, nézegette, majd egyszer egy kódexlap inspirációjára felkasírozta egy kartonlapra. A szövegből alig pár olvasható sor maradt. A véletlen úgy hozta, hogy a vászondarabka a “G” betűnél került a lexikonba, s mikor emberünk elévette, föltűnt neki a írásjelek hasonlatossága a Gesta – ban lévőkhöz. És innen már csak egy lépés volt szerezni egy latin szótárt, s lefordítani a szöveget.

Így szólt a szöveg: “Amikor elhagyátok e földet, én néktök adom a muzsajt, amit elrejtök a többi népek elől. Ti is eként cselekedjetek, rejtsétek, őrizzétek. Míg ezt teszitek, én veletek leszek és kive..”

Hát ez több, mint különös. Szilárd Leó rejtélyes megjegyzése és egy kultikus tárgy (vagy eszköz?) Mármint a muzsaj. Kutak dr. izgalomba jött. Azonnal szöget ütött fejébe egy esetleges azonosság vagy párhuzamosság lehetősége egy másik ereklyével. Mármint, hogy vagy a muzsaj az elveszett ereklye, vagy esetleg annak párja. A frigyláda. A zsidók bizonyosak benne, hogy a frigyláda nem veszett el, csak jól el van rejtve. De hiába kutatta a lehetséges szakirodalmat, semmit sem talált, ami reményt adhatott volna a teória igazolására. Ez persze normális, ha valami el van rejtve, az nem fekszik kézen. Ám ekkor megjelent a nagy varázsló. Mi csak Véletlennek nevezzük.

Egy osztályfőnöki órán dr. Kutak éppen egy osztálykirándulás útitervét nézegette. Győr – Fertőd – Röjtökmuzsaj – Cirák – Tét -Győr…te jó ég !.., hát ez az !…Röjtök és zsivaj – akarom mondani – muzsaj ! Donna mizéria ! A nyelv ! A szavak ! Röjtökön kell kezdeni a kutatást.

A francba ! Röjtök nincs. Rönök van. Hülye vagy, vélte önkritikusan, még jó, hogy nem földrajztanár vagy…A röjtök az röjtést (rejtést) jelenthet elrejteni a muzsajt…de hol ? Valami motoszkált a fejében, kezdjük kizárással. Nyelv, szavak, legendák, mesék…Elővette gyűrött noteszét…ez az…a cseh kollégát még a moszkvai VIT-ről ismerte, (vitték, pedig nem akart menni) azóta is váltanak pár levelet évente. Egy vidéki kisvárosban, telepedett le, mikor a rendszerváltás után bevezették a rejtek adót. Rögtön felhívom !

– Ahoj, Rumcájsz !…sto gyelo, figyelj, amíg kinn laktál, hallottál valaha a muzsajról, vagy valami ilyesmi ?

– Ahoj, Odó, …sajnálom, rég nem tettem ki a lábam, utoljára Makkosmárián voltam lőszerért, nem, nem hallottam, rég bezárt a rokkagyár is…

Uff ! Ez szőkébb mint a neje, Manka…

Vissza Röjtökre. Érdekes. Ahá ! Röjtök mégiscsak volt, de egyesült Muzsajjal. Biztos muzsáj volt neki. Itt kell keresni a titkok kamráját. Ha van titok, őrizni kell. Az őrzők pedig nyilván nem akárkik. Az őrzés a kiválasztottak dolga, a kiválasztottak apáról fiúra őriznek és adják tovább az őrizetest. Nem lehet véletlen a Markó név előfordulása a településeken, e név kapcsolata a rejtegetéssel nyilvánvaló. A Széchenyi-, az Erdődy-, a Csáky család tagjai, Serédi Jusztinián hercegprímás és az Esterházy hercegek előfordulása pedig igen elgondolkodtató. Egy eddig nem ismert magyar Sion rend ?

A muzsaj esetleges hollétére utaló egyéb nyom eléggé bizonytalan. Odó dr. odaodó figyelmet szentelt a problémának. Egy nap, pár soros korabeli feljegyzésre bukkant:

“Határa…. arányositással osztatott fel, s e szerint 652 9/ hold osztályoztatott, ámbár a puszta egész kiterjedése 999 3/1600 hold, mellyből szőlőhegy 131 4/, hegyes cserjék 30 9/, róna térség, szántóföld és rét 766 7/, h.\” Hmm… Nincs más hátra, jöjjön a számmisztika. Kutak dr. a piramisoknál alkalmazott elemzés tanulmányozásába fogott.

Az egyiptomi hosszmérték-egység az ún. piramisméter:0,635 m. Ennek huszonötöd része, vagyis 0,02539 m egy hüvelyk. A Kheopsz alapkerülete összesen 36 524,2 hüvelyk ; a napév napjainak a száma, mint tudjuk pontosan 365,242 nap. Az a mód, ahogyan a Nap az év folyamán a piramis északi és déli oldalát megvilágítja, a napéjegyenlõségek és napfordulók idejéről nyújt szabatos meghatározást. A fölkelõ Nap a piramis északi oldalát néhány percre megvilágította azon az évszakon át, mely a tavaszi és õszi napéjegyenlõségek közt telt el, az év többi részében csak a déli oldal kapott fényt.

Nem valószínü, hogy az építő a gúláról leolvasható tudományos tételekeket teljességgel ismerte és beépíteni akarta volna, de kétségtelen azonban, hogy a mester e rendszerek birtokában volt.

Piramisok helyett nekünk rónánk van és cserjénk, rét és szántó. Kataszter. Még mielőtt azonban eljuthatott volna a számok komolyabb vizsgálatához figyelmét a “mellyből” kifejezés kötötte le. De megakadt a “Mellyből az angyal” karácsonyi dalocska vizsgálata során és az MTA Irodalmi Tanszékéhez fordult segítségért. A tanszék válaszában türelmét kérte, amíg nincs meg a szó uniós CETLI kódja, nem tudnak munkalapot kiállítani a problémáról.

Kétségtelen, hogy az/egy angyal eljött a puszta/róna pásztoraihoz is. S, ha azok elmentek Betlehembe, hát a kapcsolat a biblikus idők és helyszínek között kézenfekvő. Egyáltalán, Betlehembe mentek-é, nem lehetséges, hogy isten fia születésének helye egy jász ól ? A jászok amúgy is elhíresült ereklyevadászok voltak, gondoljunk csak Jászon kalandjára az aranygyapjúval . Akkor pedig a kultikus ereklye holléte,a zsidók által kiszivárogtatott helyen, lehet akár dezinformálás, figyelemelterelés, csak ássátok a sivatagot, jó lesz majd víztárolónak, miközben a ereklye békésen őrződik rendi lovagjaink védelme alatt. De hol ?

Bevallom, amikor először olvastam Kutak Odó dr. teóriájáról, amelyeket jobb híján a Turul desInfo francia lapban tett közzé emigráns hazánkfiai támogatásával, könnyedén vettem a dolgot. Ám legújabb kori internetes széttekintés után egyre inkább az a meggyőződés lett úrrá rajtam, hogy miért ne…ennél vadabb baromságok is szép számmal találhatók, amikkel alkotóik teljesen lekötik magukat a következő látogatásig. Ha picikét is igaza van Odónak – és számmisztikus próbálkozásai jó irányba tartanak, – a kikövetkeztethető GPS koordináták mindenképpen egy Röjtökmuzsaj – Budapest tengelyhez közelítenek. S, ekkor, donna mizéria !, egy újabb Véletlen. Egy este, egy bájos, erőszakos leány a kezembe nyomta a jellopédzs egy nyomtatott példányát. Belepörgettem, van benne egy jó kis térkép is, mindjárt ki is kerestem vidékünket. Már százszor láttam.

Most azonban merőben másként. Hatvan éve lakom a vidéken. A Véletlen mindig megakadályozta, hogy elköltözhessem.(?!) De most látom, hogy a senkiföldjének neve van! Szövetség tér. Szövetség – frigy…hmmm…

És van Szövetség utca is. ! De milyen különös forma ?! Akár egy egy hieroglif jel …Felébred bennem Jónás, az indián. Vegyük csak szemügyre a környéket. Íme ma a Szövetség tér.

Archaikus és biblikus nyomokat keresünk. Még emlékszem, a múltban ház állt ott, most kőhalom. Se. Különös ház volt, vakolatlan monolit. Körülötte mocsár, csak egy ösvény vezetett el mellette, a kutyák lánca pont az ösvényig ért. A valaha virágzó ősi kultúrát gaz borítja. A szinte nyomtalanul eltűnt civilizáció töredékeibe botlunk a fűcsomók között.

(Hmm…érdekes a hasonlóság a muzsaji kápolna rózsaablakával…) És a felszín alól különös hosszanti kiemelkedésekről errodál a humusz, kelet-nyugati vonaluk a hajdani monolit mértani közepe felé mutat. Ásatási engedélyt kellene szereznem. De legutoljára egy bulgárkertész kapott, évtizedekkel ezelőtt. Azután eltűnt ő is, mint a monolit.

Tovább kutatok újabb támpontok után. Észak felől a monolitok tövében, a tér biblikus utalása szembeszökő. Ezt fogják látni a világ minden tájára utazók és onnan érkezők a leendő reptéri gyorsvasút ablakából. Szemét szemért.

Itt állok most a ciprus és csipkebokor tövében. Hátha kigyullad. Ha Istent ismersz, adj egy jelet, hecsedli.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük