Endarkement

“Az első ilyen gondolat, ami Európában ismét polgárjogot nyert, úgy hangzik, hogy egyedül a jó Isten képes a semmiből egyedül teremteni. Az ember csak párban képes életet létrehozni, maga is így született. Ez az első új tétele az európai politikának.”

Eszerint tehát az európai politika első új tétele kimondja, hogy az ember ivarosan szaporodik. Nem tagadjuk, az európai politikát és főleg annak intellektuális alapjait illetően magunk is szkepszisre hajlunk néhanapján, mindamellett biztosak vagyunk benne, hogy a helyzet korántsem ennyire borzasztó. Már csak azért se, mert a fönti kijelentés olyan szellemi színvonalat tükröz, ahová az egész kontinens teljes politikai elitje ha akarna, se tudna lesüllyedni, ilyesmire csak magányos hősök, az intellektus fenékjáró küllői lehetnek képesek, életük ihletettebb pillanataiban.

Föntieket egyébként a régi magyar álmok és vágyak képviselője mondta Tusnádfürdőn, bár ezt olvasóm nyilván tudja, és tudja azt is, hogy a “régi magyar álmok és vágyak képviselője” meghatározás magától a szónoktól származik. Nyilván azt se kell hangsúlyoznunk, hogy a régi magyar álmok és vágyak képviselője (röviden rémkép) az efféléket nem szó szerint érti ugyan, de komolyan gondolja. Például a föntebb idézett passzus mindenestül allúzió, a hívek majd dekódolják és föllelik benne a nekik szóló üzenetet, amit direktebben is el lehetne mondani, ám úgy kissé indecens volna. Így viszont egészen takaros. (Mi magunk azért nem tennénk ki az ablakba, de hát ahány ház, annyi szokás.)

De hogy kerül a képletbe Isten? Úgy, hogy a hívek (akiket a rémkép európai embereknek titulál) “ebben a kicsit kaotikusnak tűnő új korszakban erkölcsi relativizmus helyett fogódzókat és eligazodási pontokat keresnek, illetve várnak szellemi és politikai vezetőiktől”. A szellemi (és politikai) vezetőnek tehát az a kötelessége, hogy a politikai természetű jelenségeket, tendenciákat, szándékokat üdvtörténeti kontextusba helyezze, azaz mintegy sub specie aeternitatis magyarázza. Ezért van az, hogy a régi magyar álmok és vágyak képviselője az e világi élet dolgait a teremtés rendjével szembesíti, és eszerint ítéli meg; Európában például van egyfelől a hatvanas évek ifjúsági megmozdulásainak (a rémkép megfogalmazásában a 68-as kulturális ellenforradalomnak) az öröksége, másfelől volt és lesz szociális piacgazdaság.

Az előbbi szemben áll a teremtés rendjével, sőt annak a falait döngeti, a másik viszont összhangban van vele; az előbbi tehát a káoszt, az utóbbi a kozmoszt jeleníti meg. A bizonyság minderre nem más, mint a régi magyar álmok és vágyak képviselőjének tulajdon személye, ő az, aki a teremtés rendjének mélyreható ismeretével bír, és ennek alapján eldönti, mi az, ami harmonizál vele, mi az, ami nem. (Hasonlóra mi magunk nem volnánk képesek, már csak azért se, mert számunkra a “teremtés” szó üres allegória, a “rend” fogalmát pedig csakis a mindennapi élet kontextusában tudjuk értelmezni, így mindenekelőtt Gergényi rendőrfőkapitány jut róla az eszünkbe, ő mondta a HVG-nek, hogy “szekrényemben a harmadik polcon balról a negyedik ing kék. Mert annak kell lennie… Irénke néni, a drága házvezetőnőm, pontosan tudja, mit hová tegyen”. Ha tehát valaha is megpróbálnánk a teremtés rendjét elgondolni, akkor az Örökkévalót értelemszerűen a drága Irénke néni alakjában vizualizálnánk, és ez még szerintünk se volna helyénvaló.)

Ami mármost a szociális piacgazdaságot illeti, arról tudható, hogy “A piacnak és a társadalomnak, az egyéni szabadságnak és a közösségi érdekeknek ezt a német forrásból fakadó harmonikus állapotát próbálja mindenki a saját nemzetkarakterológiája (sic!) szerint elérni”. Például a mi nemzetkarakterológiánk szerint a középosztálynak történelmi szövetséget kell kötnie a magyar szegényekkel, ami operatíve nem is annyira egyszerű feladat, már ha megpróbáljuk elgondolni, mi minden kéne ahhoz, hogy a középosztály és a szegénység képviselői végül ünnepélyesen aláírjanak egy semmitmondó alapokmányt, majd üveges szemmel nézzenek a semmibe. Persze valójában nem kell effélét elgondolnunk, hiszen a régi magyar álmok és vágyak képviselője pontosan megmondta, mi lesz. “A Fidesz küldetése, hogy ezt a szövetséget létrehozza”, más szóval a rémkép egyszer majd bejelenti (hacsak meg nem feledkezik róla közben), hogy létrejött a ????, és annyi. “Ha ez nem következik be, akkor a kiváltságait védelmező oligarchiák (sic!) fognak a kiszolgáltatott helyzetben lévő szegényekkel szövetségre lépni a középosztállyal szemben.”

Ez nyilván rettenetes volna, bár elképzelni se tudjuk, miképp jöhetne létre ez a B típusú szövetség, ha egyszer a Fidesznek nem küldetése, hogy létrehozza. Nyilván sehogy, de nem lehetünk eléggé óvatosak. Ha ugyanis jönnek az oligarchiák, akkor hatalmon marad a régi politika, amely provinciális, kisszerű, dogmatikus, és persze a teremtés rendjével is szemben áll. Ha viszont elcsapjuk az oligarchiákat (értsd: a mostani kormányt), akkor helyette nagy ívű, érzékeny és modern politika jön, melynek a szellemi háttere nem a teremtés rendjével áll szemben, hanem az európai felvilágosodással (angolul enlightenment), sőt az emberi értelemmel általában. A rémkép ezt nem mondja, csak érezteti. Endarkenmentnek hívják (nem a politikát, hanem azt a bizonyos szellemi hátteret, a keresztény fundamentalizmust, amivel régi magyar álmok és vágyak képviselője házal újabban), amerikai gyökerű és kétségkívül modern, lévén a hamburger, a kóla meg a Kentucky fried chicken vér szerinti rokona. Junk faith a junk food mellé.

Európához eredendően nem sok köze van, mert hát ez a kontinens mégiscsak a felvilágosodás szülőföldje, aufklérista hagyományok, szekularizálódott népek, mifene. Csak azért ne bízzuk el magunkat nagyon. Erdély szent bércén áll a régi magyar álmok és vágyak képviselője. Fekete sisak, fekete palást, lézerkard. Dől belőle a homály.  (Váncsa I.

One Response to Endarkement

  1. Firkál(g)atok szerint:

    […] sorok között előkerül ez-az. Újdonság persze alig, a “régi magyar álmok és vágyak képviselője ” immár még mindig 2030-ra sőt 2050-re perverz tervez, és már meg sem elégedik a jó kis […]

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük